Jak sortować odpady?

Frakcja mokra, magazynowane w pojemnikach:

To odpady nadające się do kompostowania (również we własnym zakresie), np. odpady kuchenne, resztki obierków i warzyw, rośliny, a także mokry papier, pieluchy jednorazowe i inne środki higieniczne.

UWAGA! Bez opakowań szklanych, plastikowych, metalowych oraz popiołu

Frakcja sucha, magazynowane w workach foliowych:

Odpady nadające się do spalenia w piecach przemysłowych, np. wszelkie opakowania plastikowe po produktach spożywczych, chemicznych, folia, butelki PET, papier, karton, guma, skóra, opakowania wielomateriałowe (kartony po soku, mleku), a także tekstylia.

UWAGA! Bez opakowań szklanych i metalowych

Frakcja szklana, magazynowane w workach

To odpady przeznaczone do recyklingu (ponownego przetworzenia), tj. wszelkie opakowania ze szkła - butelki, słoiki, pojemniki- bez zawartości, a także metale.

UWAGA! Bez szkła budowlanego, ceramiki, fajansów, duraleksów, opakowań po chemikaliach, farmaceutykach i szyb samochodowych. Powinny być zbierane w oddzielnych workach i będą odbierane z frakcją popiołów.

Frakcja popiołów

Popioły z pieców przeznaczone są w całości do składowania.

Worki na odpady suche dostarczamy nieodpłatnie.

UWAGA! W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania lub stwierdzenie niewłaściwej segregacji będzie stanowiło podstawę do zmiany wysokości – podwyższenia opłaty.