Informacja dotycząca FEAD 2014-2020 Podprogram 2018

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizacje Programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2018

Program był realizowany realizowany do sierpnia 2018 roku do maja 2019 roku. Pomocą żywnościowa objęto 174 osoby skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach. Wydano 8372,5 kg żywności co stanowi 1190 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się 4 warsztaty dla 44 osób.

Informujemy, że Podprogram 2019 rozpoczyna się od grudzień 2019 roku i będzie trwać do czerwca 2020 roku. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą zgłaszać się do siedziby GOPS w Wisznicach

Kryteria dochodowe

Klauzula RODO