To i owo o rodzinie na ludowo... 2013r. Piknik Polubicze

Początek czerwca. Na południowym Podlasiu uroczystości i festyny propagujące tradycyjny model rodziny i wartości prorodzinne.

Seniorzy z PZERiI Oddz. Rejonowy w Wisznicach zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze „Integracja” do Polubicz na piknik rodzinny, który odbył się 2 czerwca 2013r. Organizatorzy świetnie przygotowali spotkanie integracyjne mieszkańców Polubicz i okolicznych miejscowości. Na występy artystyczne, od najmłodszych poczynając, na seniorach kończąc, czekała scena. Pogoda dopisała, atmosfera piknikowa wspaniała, program bardzo urozmaicony.

Seniorzy zaprezentowali widowisko obrzędowe związane z życiem podlaskiej, wielopokoleniowej rodziny, zabierając widzów do ponad wiekowej przeszłości. Poszczególne sceny dotyczyły narodzin dziecka, ciężkiej pracy w polu, codziennych obowiązków i relacji sąsiedzkich. Zaakcentowano w nich takie wartości, jak: miłość w rodzinie, szacunek i życzliwość, potrzebę wzajemnej pomocy, dobrosąsiedztwo. Zadbano o autentyczność rekwizytów na scenie. Dialogi i zabawne sytuacje sceniczne nagradzane były brawami w trakcie występu, a spontaniczny śmiech na widowni świadczył o tym, że widzowie z uwagą śledzili akcję i dobrze się bawili. Na scenie wystąpili: Janina Gabrylewicz, Henryk Klimkowicz, Danuta Kamińska, Zbigniew Górski, Józefa Zając, Anna Turkiewicz, Irena Olszewska, Maria Zarzeczna. Widowisko przygotowała Helena Petruczynik – Kochan.

Chór seniorów „Aster” wybrał do śpiewu cztery znane piosenki i udało mu się zachęcić do wspólnego śpiewania sporo osób z widowni.

Wystawa fotograficzna składająca się z kilkudziesięciu dużych fotogramów wg tematów: „Ratujemy zabytki”, „Tak rodzi się skansen”, „Dary serca i praca rąk”, „Kultura i tradycja wiążą pokolenia” była szczególnym zaproszeniem i zachętą dla wszystkich do odwiedzenia RCKL w Rowinach, które z myślą o dziedzictwie kulturowym regionu utworzyli emeryci i renciści z PZERiI w Wisznicach. Wystawę przygotowali Mirosława Głuszczyk i Aleksander Szołucha.

Seniorzy z PZERiI w Wisznicach serdecznie dziękują organizatorom za zaproszenie, za pomoc w przygotowaniu niektórych elementów scenografii, za gościnność, obfity i bardzo smaczny poczęstunek. Słowa wdzięczności kierujemy również do kierowców, którzy kolejny już raz bezinteresownie służyli seniorom własnym transportem. Byli to: Kazimierz Turkiewicz, Marian Chodkowski, Bolesław Kochan, Ryszard Waszczuk, Zbigniew Górski, Henryk Klimkowicz.                                                                                                /HPK/

Galeria>>>>>>

Dzień Inwalidy

Z niepełnosprawnymi

Słowa Jana Pawła II „Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeśli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością” to motto, które towarzyszyło obchodom Dnia Inwalidy zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Wisznicach w dniach 9 – 10 maja 2013r.

Czwartek, 9 maja 2013r. to spotkanie integracyjne przygotowane w sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach. Początek – godz. 9.00. Przybyli na nie inwalidzi, renciści, osoby niepełnosprawne. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca ZR Stanisława Moryl, witając zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice, Jerzy Czebreszuk – Komendant Komisariatu Policji, Mariusz Kononiuk – Zastępca Komendanta, Bogusław Szczęśniak , Andrzej Nuszczyk - dyrektorzy miejscowych szkół oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Związkiem.

W swoim przemówieniu okolicznościowym S. Moryl wyraziła szacunek i uznanie dla wszystkich działań podejmowanych przez osoby dotknięte inwalidztwem w różnych sferach życia i złożyła życzenia: jak najmniej barier, a jak najwięcej życzliwości i zrozumienia dla ich potrzeb.

Komisarz – Jerzy Czebreszuk – w sposób bardzo obrazowy mówił o zagrożeniach dla osób starszych i niepełnosprawnych, ostrzegał przed oszustami, naciągaczami, wyłudzeniami przytaczając różne przykłady, z jakimi styka się policja i radził, co należy zrobić w takich sytuacjach.

Aspirant sztabowy – Mariusz Kononiuk – podjął tematykę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych i starszych w ruchu drogowym, zwłaszcza, że lato sprzyja przemieszczaniu się na rowerach, motorowerach czy skuterach. Z ogromną życzliwością odpowiadał na pytania i wyjaśniał sytuacje, które budziły wątpliwości pytających.

W uroczystość Dnia Inwalidy wpisały się wzruszające momenty podziękowań dla osób, które przez wiele lat były organizatorami pracy na rzecz inwalidów, emerytów i rencistów, a w listopadzie 2012r. z różnych przyczyn wyłączyły się z kierownictwa Związku. Uhonorowano je pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Otrzymali je:

Aleksander Szołucha – Przewodniczący Zarządu Rejonowego 1998-2012

Zbigniew Górski – Z-ca Przewodniczącego ZR 1998-2012

Genowefa Maria Zarzeczna – Skarbnik ZR 2005-2012

Irena Klimkowicz – Sekretarz ZR 2007-2012

Wójt Gminy, Piotr Dragan, w swoim wystąpieniu podziękował nagrodzonym osobom za dotychczasową pracę, podkreślając osiągniecia Aleksandra Szołuchy, który przez 14 lat kierował pracą Związku i był inicjatorem powstania Regionalnego Centrum Kultury Ludowej w Rowinach. Złożył też życzenia wszystkim obecnym na sali z racji obchodów Dnia Inwalidy. W imieniu osób wyróżnionych A. Szołucha podziękował za wysoką ocenę pracy ustępującego zespołu.

W programie artystycznym wystąpili:

Dorota Krać – niewidoma uczennica LO w Wisznicach. Niezwykle utalentowana muzycznie oczarowała słuchaczy swoim śpiewem i radosnym usposobieniem. Jej koncertowi pieśni towarzyszyła niezwykła cisza na widowni a potem serdeczne, długie oklaski zachęcające do bisowania.

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Gimnazjum – pod kierunkiem Bożeny i Bogusława Szczęśniaków – od lat wiernie towarzyszy w uroczystościach osób niepełnosprawnych. Jak zawsze wnoszą ze sobą młodość, urodę, wdzięk. Sprawiają ogromną radość wszystkim pięknym wykonaniem polskich tańców ludowych, tak bliskich starszemu pokoleniu. Po mistrzowsku zatańczyli krakowiaka, walca opoczyńskiego i wiązankę tańców podlaskich. Jak zawsze nagradzani wielokrotnymi, długimi brawami.

Chór „Aster” w sposób bardzo widoczny zaznaczył swoją obecność i zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewu intonując pieśni o różnej tematyce.

Drugi dzień uroczystości, 10 maja 2013r., to wycieczka dla 60 osób na trasie Wisznice – Chełm – Włodawa – Wisznice, zorganizowana przez Mirosławę Głuszczyk. Program merytorycznie wspierał A. Szołucha, który przybliżał wszystkim historię mijanych miejscowości przywołując związane z nimi postacie i zdarzenia. W Chełmie zwiedziliśmy: podziemia kredowe i urządzone w nich wystawy, spotkaliśmy się z duchem Bieluchem. Podziemna trasa nie należała do łatwych ze względu na różną wysokość stropu, pochyłości, wąskie korytarze czy niespodzianki, przed którymi ostrzegał nas donośnym głosem przewodnik. Wędrówka po chełmskiej Starówce to odpoczynek i możliwość obejrzenia zabytkowych kamieniczek, makiety miasta pod szkłem i obiektów sakralnych. Urzekł nas kościół pw. Rozesłania Apostołów z pięknym obrazem w ołtarzu głównym, freskami, odrestaurowanymi rzeźbami czy balustradą przy organach. Mieliśmy czas na indywidualne skupienie modlitewne w Bazylice NMP przed cudownym obrazem Matki Bożej Chełmskiej (na Górce). Zupełnie inna architektura z pięknymi marmurowymi kolumnami, inaczej odczuwana powaga miejsca.

We Włodawie odwiedziliśmy Zespół Synagogalny. Trafiliśmy na wspaniałą przewodniczkę p. Małgorzatę Podlewska-Bem, która w bardzo interesujący sposób przybliżyła nam judaiki i oprowadziła po Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Wspólny obiad w restauracji Venus.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli przygotować uroczystości Dnia Inwalidy, a w szczególności:

- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej,

- Komisariatowi Policji w Wisznicach,

- Dorocie Krać,

- Młodzieżowemu Zespołowi Tańca Ludowego z Gimnazjum,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach,

- Jakubowi Iwanejce i chórowi „Aster”,

- Mariuszowi Cybulskiemu.

HPK

GALERIA >>>>>>

Czas karnawału 2013

Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach dnia 26 stycznia 2013r. zorganizował koszyczkową zabawę karnawałową dla seniorów, w której uczestniczyło prawie 70 osób.

Na to spotkanie ze swoim koszyczkiem przybyła również spora grupa seniorów z pobliskiego Rossosza.

Kapela „Babcinego Janka" muzyką i anegdotami z dużym poczuciem humoru bawiła wszystkich gości. Trzeba przyznać, że swoje muzykowanie potrafi dopasować do upodobań seniorów.

Przy stolikach można było się posilić, odpocząć między tańcami i pośpiewać w grupach piosenki biesiadne.

Wszystkim humor dopisywał i bawiono się wesoło do północy.

MG

Galeria >>>

Z kobietą w roli głównej

Mimo panującego za oknem chłodu i prószącego śniegu niezwykle ciepła i serdeczna atmosfera panowała na zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PZERiI spotkaniu kobiet, które odbyło się 8 marca 2013r. w sali widowiskowej GOKiO na Wygodzie gm. Wisznice. Klimat spotkania podkreślała duża okolicznościowa dekoracja na scenie.

Przy pięknie udekorowanych stołach – płonące świece, żywe kwiaty, gałązki zielonego bluszczu – zasiadły panie, które przybyły licznie, by w gronie znajomych i przyjaciół wspólnie świętować. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy – Piotr Dragan i zaproszeni goście. Chociaż Dzień Kobiet traktowany jest dzisiaj zupełnie inaczej niż przed laty, nie zabrakło kwiatów i życzeń. Panowie prezentowali pełne humoru wiersze dotyczące relacji panie – panowie. Były anegdotki i przypowieści o kobietach. Panie miały możliwość popisania się umiejętnościami recytatorskimi lub przedstawienia własnej twórczości poetyckiej. Chór Aster przypomniał, zachęcając do wspólnego śpiewania, piosenki z lat młodości przybyłych na spotkanie kobiet.

Galerie >>>

A my do Betlejem…

W prawdziwie świątecznym nastroju odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, które 13 grudnia 2012 r. zorganizował Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach. W sali widowiskowej GOKiO przy świecach na świątecznych stołach, przy blasku roziskrzonej światełkami choinki na tle gwiazdy kolędniczej, przy dźwiękach kolęd zasiadło ponad 160 osób.

Jak stary, polski obyczaj każe, spotkanie rozpoczęto od wniesienia na salę tradycyjnej „kolędy" – sianka i małego snopka zboża (Teresa Romanowicz i Marian Nuszczyk).

Galeria >>>

Nowe władze Związku

W listopadzie br. dobiegła końca 5-letnia kadencja władz PZERiI rejonu Wisznice. Na dzień 15 listopada 2012 r. zostało zwołane walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które zaszczycili m.in. Alina Gucma – przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Lublinie, Piotr Dragan – wójt Gminy Wisznice, Elżbieta Sokołowska – dyrektor GOKiO.

Ustępujący Zarząd Rejonowy dokonał podsumowania pracy za okres 2007-2012. Obszerne sprawozdanie złożył Przewodniczący Zarządu Rejonowego – Aleksander Szołucha, finansowe – Genowefa Zarzeczna, z Komisji Rewizyjnej – Marian Chodkowski.

Aleksander Szołucha wręczył dyplomy – podziękowania tym, którzy w działalność Związku włożyli najwięcej pracy, wnieśli nowe pomysły, usprawniali pracę biura, nie szczędzili własnego czasu dla społeczności seniorów.

Galeria >>>

Dzień Seniora u wisznickich emerytów

Jak każdego roku w listopadzie emeryci świętują Dzień Seniora. Tegoroczne obchody tej uroczystości zbiegły się z walnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. W części oficjalnej (15 listopada 2012r.) były życzenia od władz związkowych i gości zaproszonych, a uczestniczyło w niej 135 osób.

Druga część uroczystości (17 listopada 2012r.) to spotkanie z muzyką i zabawa taneczna w sali widowiskowej GOKiO. Do tańca gościnnie przygrywała kapela „Babcinego Janka". Stoły zaopatrzone systemem koszyczkowym. Najważniejsza jednak była atmosfera zabawy – serdeczna, pełna życzliwości i radości, zwłaszcza, że bawili się razem z nami seniorzy z Rossosza.

Galeria >>>

Odkrywamy piękny wschód

Chociaż mieszkamy na wschodzie Polski, nie znamy jeszcze całego jej piękna. Tym razem wybraliśmy się na północno-wschodnie tereny, gdzie łączą się tradycje katolickie, prawosławne, tatarskie i judaistyczne.

W dniach27,09-29,09,2012 31-osobowa grupa seniorów wyruszyła autokarem na wycieczkę.

Pierwszy przystanek:
Grabarka – ze względu na dość wczesna porę ( brama była zamknięta) Górę Krzyży obejrzeliśmy z daleka.

Hajnówka – przejażdżka kolejką wąskotorowa w Puszczę Białowieską. Puszcza dzika, urzekająca, jedyna zachowana w tak niepowtarzalnej formie.

Białowieża - ,,Szlak dębów królewskich". Od dębu do dębu prowadzi ścieżka. Przy każdym ustawiona tabliczka dotycząca wieku, wymiarów oraz imienia. Zadziwiający wiek dębów od 300 do 500 lat.
"Rezerwat Żubrów" – oglądamy tutaj nie tylko żubry ale i łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie.

"Muzeum Przyrodniczo-Leśne" – Piękne ekspozycje przedstawiające florę i faunę Białowieskiego Parku narodowego.

Pierwszy dzień wycieczki kończymy obiadokolacją i zakwaterowaniem w Domu Nauczyciela w Hajnówce.

Galeria >>>

Na edukacyjnym szlaku

Początek września, nowy rok szkolny rozpoczęty, przed uczniami nowe zadania, nowe obowiązki, nowe wyzwania. Trzeba umieć znaleźć czas na przyjemne z pożytecznym.

Uczniowie V i VI klasy Szkoły Podstawowej w Horodyszczu pod opieką Pani Anny Żwiru i Pana Marka Zieńczuka potrafili do programu szkolnego włączyć cos nowego. Zorganizowali rajd rowerowy do RCKL w Rowinach. Dzień był piękny a oni jechali z myślą jak przełożą swoje spostrzeżenia na działania we własnej szkole bo pierwsze kroki w dziedzinie tworzenia własnej szkolnej izby regionalnej mają już za sobą. Po RCKL oprowadzali: Helena i Bolesław Kochanowie. Na początek trochę historii o eksponatach w plenerze. W izbie historycznej najbardziej zaciekawiło młodzież to, co dotyczyło ich własnej miejscowości, a ponadto czasy okupacji i późniejsze. Kolejno obejrzeli wystawy w salach rzemiosło, obróbka lnu i tkactwo, izba, komora, rolnictwo. Dziewczęta trudno było oderwać od kołowrotka i warsztatu tkackiego. Grzechem byłoby nie wspiąć się na najwyższą kondygnację wiatraka. Potem ognisko i małe podsumowanie. Młodzi pasjonaci historii czy etnografii zdradzili swoją małą tajemnicę – oni też zbierają eksponaty do swojej szkolnej izby.

To było przemiłe spotkanie, wspaniała młodzież, serdeczna atmosfera. Do zobaczenia kolejny raz.

Lato w RCKL Rowiny – byli u nas

 1. Seniorzy (spotkania cykliczne)
 2. Młodzież z LO w Wisznicach
  • Klasa Ia – profil policyjny – wychowawczyni: Dorota Dokudowicz
  • Klasa Ib – profil straż graniczna – wychowawczyni: Agata Linkiewicz i opiekunowie: Piotr Osipiuk i Tomasz Jung
 3. Warsztaty regionalne pod kierunkiem Pani Elżbiety Sokołowskiej - Dyrektora GOK
 4. Kto wianek wyłowi – sobótka
 5. Studenci z Rosji (Briańsk) pod kierunkiem dr Dariusza Tarasiuka
 6. Seniorzy z Fajsławic
 7. Przedstawiciele Nakielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
 8. Matura 76 – absolwenci LO Wisznice
 9. Dziewczęta z tamtych lat (spotkanie po 45 latach)
 10. Klasa V – VI Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, wychowawcy: Anna Żwiruk, Marek Zieńczuk
 11. Klasa Ia Gimnazjum w Wisznicach – wychowawca: Mirosława Bortniczuk
 12. Klasa IVa i IVb Szkoły Podstawowej w Wisznicach – wychowawcy: Aneta Guzek, Elżbieta Szypulska
 13. Turyści indywidualni

RCKL wzbogaciło się o cenny eksponat za co składamy serdeczne podziękowanie Pani Agnieszce Majczynie z Wisznic i Panu Marianowi Jurzyście z Puław.

HPK