W uznaniu zasług

W Krynicy, na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Okręgu PZERiI Lublin dnia 26 listopada 2013r. p. Aleksander Szołucha, który przez 14 lat pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego w Wisznicach został wyróżniony w sposób szczególny. Uhonorował go Zarząd Główny PZERiI w Warszawie.

Na dyplomie napisano: „Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w uznaniu wybitnych zasług dla Związku nadaje Kol. Aleksandrowi Szołucha godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI z siedzibą w Wisznicach. Warszawa, dnia 20 lutego 2013r”. W podpisie: Przewodniczący: Elżbieta Arciszewska, Sekretarz Generalny – Elżbieta Ostrowska.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego i zarazem Przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgu Lublin, p. Alina Gucma, w liście gratulacyjnym napisała: „Szanowny Pan Aleksander Szołucha, Przewodniczący Oddziału Rejonowego w Wisznicach. Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym /Karl Barth/. Czas szybko płynie i nie da się go powstrzymać. Pośród rozpędzonych dni i nocy często gubimy to, co najpiękniejsze. Nieraz nie zdołamy pochwycić blasku niepowtarzalnych chwil, dostrzec niezwykłość natury i bliskość człowieka. Cieszy fakt, że wśród nas są ludzie, którzy poza pracą zawodową, obowiązkami rodzinnymi, obdarzeni pasją, fantazją i umiejętnością zyskania zaufania innych ludzi wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym. Nie czekając na nagrody i pochwały swój wolny czas poświęcają innym ludziom, a działalność ta sprawia im radość. Pan należy do tej nielicznej charyzmatycznej i pracowitej grupy osób, które swój wolny czas poświęcają swoim rówieśnikom. Nisko chyląc głowę i dziękując za wszelkie dobro, które Pan czyni dla Seniorów, życzę Panu dużo zdrowia, miłości oraz by świat nabrał barw serca, radości i otulał Pana i Pana najbliższą Rodzinę woalem ludzkiej życzliwości. Z poważaniem: Alina Gucma. Krynica 26 listopada 2013r.

W sposób niekonwencjonalny za 14 lat wytężonej pracy dla dobra społeczności seniorów Rejonu Wisznice podziękowała p. Aleksandrowi Szołusze obecna Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Wisznice p. Stanisława Moryl. Powiedziała: „Panie Aleksandrze! Zdaję sobie sprawę, że nie ma tak bogatych słów, by wyrazić Panu wdzięczność za ogromny wkład pracy, inspirującą różnorodność podejmowanych zadań dla dobra Związku, niezwykłą energię w integrowaniu Seniorów do projektu „Regionalne Centrum Kultury Ludowej w Rowinach, którego był Pan inicjatorem, pomysłodawcą ekspozycji wystawowych, organizatorem wszelkich działań przy ogromnym wsparciu i wkładzie pracy emerytów i rencistów oraz za publikacje medialne i książkowe. To specjalnie dla Pana został napisany ten wiersz w podziękowaniu za dobro, jakim zostaliśmy przez Pana obdarowani”.

Z okruchów życia

14 lat, już nie wiem, to dużo, czy to mało

Kiedy obejrzysz się za siebie zobaczysz, co z tych lat zostało

         Skończyła się praca zawodowa, tak dużo czasu wolnego,

         Ciekawych pomysłów pełna głowa, nic straconego.

Jest tyle rzeczy do zrobienia i ludzie pełni chęci

Może ten Związek Emerytów jakoś się wreszcie rozkręci

         Ruszyło koło zamachowe, tu ognisko, tam impreza, wycieczka

         Życie podsuwa pomysły nowe, to jest do życia ucieczka.

I wreszcie Rowiny, dziecko ukochane, dłonie wyciągnięte do marzeń

Wiatrak, wystawy, spotkania roześmiane, ileż ciekawych ludzi i zdarzeń.

         Historia, kultura i dzień dzisiejszy prawdziwie ze sobą tu się splata

         Jak tu ocalić to, co wcześniejsze, by nie umknęły minione lata

Niechaj nie przyjdzie do Twojej głowy osiąść na laurach gotowych

Pewnie coś znowu w zanadrzu chowasz, więc niech się spełnią projekty nowe.

         Co z tego, że pewnie jeszcze niejedna trudność przed Tobą

         Życie ma to do siebie, że lubi ludzi z otwartą głową.

Na konferencji sprawozdawczo-wyborczej Okręgu Lublin 11 grudnia 2013r. p. Aleksandrowi Szołusze powierzono funkcję Wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZERiI.

                                                                                                     HPK

Z kolędą u seniorów

Taki tytuł nosił projekt „Inicjatywy Lokalne i Dom Kultury +” realizowany przez seniorów z PZERiI w Wisznicach. Jego finał to spotkanie opłatkowe, na które przyszło ponad 200 osób. Zaproszenie przyjęli: ks. Dziekan Jan Pieńkosz, Wójt Gminy – Piotr Dragan, Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Nuszczyk, dyrektorzy miejscowych szkół – Bogusław Szczęśniak, Monika Władyczuk-Pakuła, Andrzej Nuszczyk, przedstawiciele instytucji współpracujących z seniorami.

Sala widowiskowa GOKiO pełna po brzegi. W blasku choinkowych światełek pięknie prezentowały się ozdoby na choice wykonane własnoręcznie przez seniorów. Szczególny charakter spotkania akcentował wystrój stołów i dekoracja sali z zachowaniem regionalnej tradycji – z gwiazdą kolędniczą i „kozami”. W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ chóru „Aster”, który pod kierunkiem J. Iwanejki zaśpiewał kilka kolęd w układzie na cztery głosy. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach pod kierunkiem Barbary Głowackiej zaprezentowała piękne wiersze o Bożym Narodzeniu, a refreny kolęd śpiewali razem seniorzy i młodzież. Była też, jak zwykle, niespodzianka. Ta młodzież potrafi miło zaskoczyć wszystkich! Honory gospodarzy spotkania pełnili: Aleksander Szołucha i Irena Olszewska. Zaczęto od wniesienia „kolędy” i sianka, które symbolicznie położono pod obrusy. Było dużo ciepłych słów, serdecznych życzeń, wspólna modlitwa i niezwykłe spotkania przy dzieleniu się opłatkiem. I ta niezwykła, wzruszająca atmosfera, i piękno wspólnie śpiewanych kolęd! Na stole królowały tradycyjne dania wigilijne: śledzie w różnej postaci, inne ryby, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, racuchy, makowce, kompot z suszu owocowego itp. Wszystkie dania zostały przygotowane przez seniorki.

To piękne spotkanie prowadziła S. Moryl. Przygotowali je: Helena Petrucznik-Kochan, Mirosława Głuszczyk, Krystyna Żwiruk, Janina Gabrylewicz, Anna Turkiewicz, Bogumiła Lewczuk, Jadwiga Nuszczyk, Stanisława Kamińska, Janina Paszkowska, Henryk Klimkowicz, Bolesław Kochan, Genowefa i Edward Kaczejkowie.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI serdecznie dziękuje p. Elżbiecie Sokołowskiej – dyrektorowi GOKiO w Wisznicach za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na przygotowanie spotkania opłatkowego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

                                                                                                                         HPK

GALERIA >>>>>

Gdy brzmi muzyka, nuda znika

Kiedy mija czas plenerowych imprez, na dworze chłodno i jesiennie, pora na spotkania pod dachem, najlepiej przy muzyce. Wiedzą to dobrze seniorzy z PZERiI w Wisznicach, którzy tradycyjnie organizują „Andrzejki”.

23 listopada 2013r. w Sali widowiskowej GOKiO przy stołach zastawionych według własnych upodobań (koszyczek) zasiadło ok. 70 osób. Nie na długo, bo do tańca poderwał wszystkich zespół muzyczny p. Haczkura Zygmunta, który pierwszy raz wystąpił gościnnie dla seniorów. Trzeba przyznać – na nudę nie było czasu. Gdy grał zespół, przy stolikach było prawie pusto. Taneczne rytmy wyciągały na parkiet wszystkich.

W miłej atmosferze, przy wtórze wspólnie śpiewanych piosenek między tańcami (repertuar różnorodny) zabawa trwała do północy.

                                                                                                 HPK

 

GALERIA >>>>>>

Jesienna pora i „Dzień Seniora”

Listopad – jesień i tradycyjne obchody „Dnia Seniora”. Z tej okazji seniorzy z PZERiI Oddziału Rejonowego w Wisznicach spotkali się w środę, 20 listopada 2013 r. Sala widowiskowa GOKiO wypełniła się po brzegi. Przybyli zaproszeni goście: sekretarz Urzędu Gminy – Krzysztof Bartkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej – Andrzej Nuszczyk, z Gimnazjum Publicznego – Bożena Szczęśniak, z Banku Spółdzielczego – Katarzyna Skrzyńska, z GOKiO – Jolanta Kwiatek. Ksiądz Kanonik Jan Gogłoza, który nie mógł przybyć osobiście, przekazał seniorom życzenia, które zostały odczytane. Minutą ciszy uczczono pamięć tych członków Związki, którzy już nigdy nie zasiądą do stołu ani z nami, ani z bliskimi.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przewodnicząca Zarządu Rejonowego - S. Moryl przedstawiła zebranym roczne sprawozdanie z działalności Związku. Podała informację o tym, co się nie udało, co zostało zrealizowane zgodnie z planem i co zostało zrobione dodatkowo, choć plan pracy takich zadań nie uwzględniał. Zadania realizowane uwzględniają spotkania integracyjne, wycieczki, imprezy kulturalne, pomoc materialną dla najuboższych seniorów, spotkania przy muzyce, współpracę z lokalnymi władzami i stowarzyszeniami, a także pracę chóru Aster, który 17 listopada na Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej zdobył II miejsce, wystąpił też wielokrotnie poza gminą.

Dyplomami uznania i nagrodami rzeczowymi za zaangażowanie i duży wkład pracy w różnorodną działalność związkową dla dobra społeczności seniorów zostali wyróżnieni: Teresa Romanowicz, Józef Nuszczyk, Janina Gabrylewicz, Mieczysław Pałka, Bogumiła Lewczuk.

W programie artystycznym wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach pod kierunkiem Barbary Głowackiej, W zabawnych kostiumach, z humorem przygotowali tekst poetycki i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uczniowie z podstawówki zaskoczyli seniorów (nie pierwszy raz) niezwykłym darem – pięknym koszem czerwonych róż, do którego dołączono życzenia na wesoło.

Młodzieżowy zespół tańca ludowego z Gimnazjum w Wisznicach pod kierunkiem Bożeny i Bogusława Szczęśniaków, kolejny raz zachwycił wszystkich. Wniósł na salę nie tylko młodość, wdzięk, urodę i mistrzostwo wykonywanych tańców polskich w pięknych strojach. Zdobyli serca seniorów serdecznością, uśmiechem, chęcią podzielenia się tym, co lubią – pięknem tańca. Nic dziwnego, że byli nagradzani gorącymi brawami. Przy wejściu, w trakcie pokazu i po pokazie. Trudno oderwać oczy od tych młodych ludzi, którzy wolny swój czas w znacznej mierze poświęcają polskiej kulturze.

Dorota Krać, młodziutka solistka z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach po mistrzowsku potrafi zawładnąć sercami i skupić uwagę wszystkich. Jej występowi towarzyszy niezwykła cisza na sali. Mądre słowa wybieranych piosenek, technika śpiewania, emocje, które potrafi przekazać słuchaczom, pogoda ducha i niezwykła radość, jak z niej emanuje mimo niepełnosprawności, budzi podziw i szacunek.

Kochani młodzi artyści! Zawsze czekamy na Wasze niezwykłe występy wnoszące energię i optymizm.

Obchodom „Dnia Seniora” towarzyszyła wystawa prac Bogumiły Lewczuk pod nazwą „Niezwykłe piękno szydełkowych koronek” Autorka zaprezentowała tylko część swoich zbiorów wybierając tylko szydełkowe serwetki. Mogliśmy podziwiać różnorodność kształtów, bogactwo wzorów, niezwykłą precyzję wykonania szydełkowych małych dzieł sztuki. Na swoją kolej wystawienniczą czekają kolorowe serwety, kołnierzyki, ozdoby do wystroju wnętrz, kwiaty, koszyczki, koronkowe bluzki, czy równie piękne pokrycia poduszeczek.

Spotkanie zakończyła biesiada ze wspólnym śpiewaniem.

                                                                                                       HPK

 

GALERIA >>>>>>

Żegnaj, lato, na rok

Nie rozpieszczało nas tegoroczne lato i teraz odchodzi przynaglane przez jesień. Po deszczowej sobocie chłodny, ale suchy dzień 22 września 2013r. był okazją na ostatnie letnie spotkanie przy ognisku. Na placu przy Szkole Podstawowej w Dubicy we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i ze Stowarzyszeniem „Jedna Dubica” licznie przybyli seniorzy z PZREiI w Wisznicach pożegnali lato. Spotkanie integracyjne upłynęło w bardzo miłym nastroju.

Przedstawiciele Stowarzyszenia: Marek Banaszczuk, Piotr Jakubiuk i Leon Osypiuk zapraszając seniorów do częstszych wizyt w Dubicy obdarowali uczestników spotkania multimedialną kroniką miejscowości Dubica na płytce DVD i pamiątkową koszulką z nadrukiem. W rewanżu od seniorów otrzymali cztery wierszowane teksty mówiące o Dubicy i o ważnych wydarzeniach w tej miejscowości od 2009 roku.

Płonące ognisko zachęcało do pieczenia kiełbasek, ziemniaków czy jabłek. Biesiadę urozmaicały piosenki śpiewane przez seniorów. Muzyczne popisy na akordeonie p. Kazimierza Turkiewicza stanowiły doskonały przerywnik między konkursami. Komisje oceniające uczestników konkursu miały niełatwe zadanie, bo efektów prac w żaden sposób nie dało się zmierzyć tą samą miarą. W konkursie „Ziemniaczane przysmaki” komisja oceniła, że najbardziej humorystyczne menu przygotowała Józefa Zając, najciekawszy przepis podała Anna Ruszczyńska, Janina Gabrylewicz była rekordzistką w ilości zaproponowanych potraw, a Stanisława Kremeś nawiązała w nazwach do regionalnej kuchni. Nie łatwiej było też z konkursem florystycznym. Komisja podkreśliła elegancję kompozycji Anny Turkiewicz, bardzo interesujące zestawienie kwiatów, owoców i ziół Lucyny Petruczynik, wdzięk i lekkość bukietu w wazonie z cukinii Eugenii Karwackiej. Bardzo dużo emocji wywołał wyścig z pomidorem na łyżce. Najszybszy w tej konkurencji był Henryk Klimkowicz. Za nim przybiegły Janina Gabrylewicz, Anna Turkiewicz i z przygodami Stanisława Kremeś. Konkursowe zmagania zakończyły rzuty do celu par. Startowali: Eugenia Karwacka, Janina Gabrylewicz, Anna Ruszczyńska, Marian Chodkowski, Henryk Klimkowicz i Zenon Głowacki. Nagrodami w konkursach były piękne, bardzo smaczne jabłka, które z własnego sadu podarowała Mirosława Głuszczyk. Fotoreportaż w galerii – S. Moryl.

Zarząd Rejonowy PZERiI serdecznie dziękuje Marii Matczuk, Ryszardowi Waszczukowi, Stowarzyszeniu „Jedna Dubica” i wszystkim innym, którzy pomogli przygotować to spotkanie. Na szczęście deszcz zapomniał o Dubicy, a seniorzy odjechali do domu tuż przed zmierzchem.

                                                                                                                       HPK

Galeria

„Aster” na uroczystościach dożynkowych

Wrzesień w społeczności rolników to czas podsumowania rocznych prac polowych i święto plonów – dożynki.

„Aster” – chór seniorów z Wisznic – z przyjemnością przyjął zaproszenie organizatorów dożynek gminno – parafialnych w Motwicy gm. Sosnówka 8  września 2013. Zaprezentował tam pieśni ludowe z naszego regionu rozpoczynając swój występ „Pieśnią żniwną” (tekst własny). Zakończenie występu to humorystyczna opowieść o losach współczesnej wsi, gdy najmłodsi wyjeżdżają do miasta.

Wojewódzkie dożynki w Wisznicach były także okazją, by chór „Aster” ponownie wystąpił na scenie. Program dwudniowy uwzględniał występy zespołów lokalnych w sobotę 14 września 2013. Zespół seniorów, podobnie jak w Motwicy, wystąpił w strojach ludowych z repertuarem sześciu piosenek. Występ zapoczątkowała piosenka nawiązująca do zielarskich tradycji gminy Wisznice w Dolinie Zielawy.

15 września. W uroczystości dożynkowej indywidualnie podziwialiśmy krótkie (dwa utwory) występy zespołów z różnych regionów województwa i zachwycaliśmy się pięknem dożynkowych wieńców, z których każdy był prawdziwym dziełem sztuki.

                                                                                           HPK

Galeria

Wiedzieć więcej

Wiedzieć więcej…

Rajd samochodowy do Romanowa.

„Prawdą a pracą”. Takie słowa widnieją w jednej z sal wystawowych Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, które 1 września 2013r. odwiedzili seniorzy z PZERiI w Wisznicach, organizując do muzeum rajd samochodowy. Ile te słowa znaczą, przekonali się wszyscy od nowa, poznając niezwykle bogate życie pisarza, który na trwałe wpisał się w historię literatury polskiej.

Oprowadzała nas p. mgr Anna Czobodzińska - Przybysławska, Dyrektor Muzeum. Chociaż każdy z nas był tu już wcześniej, z prawdziwą przyjemnością słuchaliśmy naszej przewodniczki, która bardzo ciekawie opowiadała o pisarzu, jego pobycie w Romanowie i dokonaniach twórczych. Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy wzbogacone zbioru placówki: obrazy, rękopisy ozdobione własnoręcznymi rysunkami pisarza, różne wydania powieści, listy, miedzioryty, medale, kilimy itp. Na pewien czas znaleźliśmy się w szlacheckim pałacyku na Podlasiu w otoczeniu różnych pięknych przedmiotów i mebli z XIX w. Byliśmy pełni podziwu dla pracowitości i wszechstronnych zainteresowań naszego pisarza: literatura, malarstwo, muzyka, historia, archeologia, filozofia, podróże, teatr, publicystyka. Bogaty dorobek literacki stawia go w rzędzie najbardziej twórczych pisarzy. J.I.Kraszewski jest bardzo bliski mieszkańcom okolic Romanowa, Sosnówki czy Wisznic. Nasza wizyta w Romanowie była też okazją do poznania dokonań Kajetana Kraszewskiego (brata J.I. Kraszewskiego), który przez prawie pół wieku zarządzał pomyślnie Romanowem.

Po zwiedzeniu Muzeum spacer po alejkach okalających park ze starymi świerkami i bielejącą obok kaplicą Św. Anny. Na szczęście pogoda znacznie się poprawiła. Na zacisznej polance już płonęło ognisko. W obecności p. dyr. Muzeum można było podzielić się wrażeniami, pośpiewać ludowe pieśni podlaskie, czasem przypomnieć niektóre z nich w starej wersji językowej tych okolic i podziękować za niezwykle udane popołudnie.

                                                                                                     HPK

Galeria

Seniorzy na pątniczym i turystycznym szlaku

W dniach 22-25.07.2013r. odbyła się wycieczka, w której uczestniczyły 34 osoby z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach.

I dzień: Zwiedziliśmy Święty Krzyż, najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich, w którym przechowywane są i czczone Relikwie Krzyża Świętego. Po wysłuchaniu ciekawej prelekcji przewodniczki i otrzymanym błogosławieństwie, wyruszyliśmy do następnego sanktuarium w Częstochowie. Zakwaterowaliśmy się w Domu Pielgrzyma i po obiadokolacji wszyscy udali się do Bazyliki na Jasnej Górze na zwiedzanie i skupienie modlitewne.

II dzień: Po śniadaniu wyjechaliśmy obejrzeć

                 - Częstochowskie Muzeum Zapałek; jest jedynym takim czynnym muzeum w Europie oraz najstarszą tego typu fabryką w Polsce. Posiada interesujące ekspozycje w dwóch salach wystawowych oraz w działającym zakładzie produkcyjnym.

                 - Złoty Stok ; Kopalnia Złota. Ta wyprawa obfitowała w wiele wspaniałych atrakcji: zwiedzanie Sztolni, podziemny spływ łódką na odcinku 200m, jedyny w Polsce podziemny wodospad przepięknie podświetlony, wyjazd z kopalni tzw. Pomarańczowym Tramwajem. Następnie udaliśmy się do pomieszczeń, gdzie bite są okolicznościowe monety oraz „wylewane” sztabki złota. Niezwykłą frajdą nie tylko dla dzieci a także dla sędziwych seniorów było płukanie złota.

Pełni wspaniałych przeżyć udaliśmy się na kolację i nocleg do Gościńca „SOLAN”. Ku wielkiemu zaskoczeniu zmęczenie ustąpiło, gdy właściciel gościńca zaprosił na potańcówkę o 21.00. Na parkiecie nie zabrakło żadnego uczestnika wycieczki. Bawiono się do 23.00

III dzień: O godz.8.00 byliśmy już w pięknym

                   - Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju. Po odwiedzeniu Pijalni Wód Mineralnych i napełnieniu kubeczków wodą źródlaną udaliśmy się na spacer po parku, podziwiając bogatą, zróżnicowaną roślinność, „Teatr pod Blachą’’ miejsce wydarzeń kulturalnych i koncertów.

                   - Czermna: Kaplica Czaszek. Ściany i sklepienie wnętrza pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen i epidemii. Wygląd tego miejsca na każdym z nas wywarł niesamowite wrażenie.

                   - Wambierzyce; Sanktuarium Matki Bożej. Ogromna świątynia, do której prowadzą bardzo wysokie kamienne schodu. Wnętrze utrzymane w duchu baroku, piękne obrazy, rzeźby spośród których na szczególną uwagę zasługuje ambona. Ruchoma szopka, w której znajduje się 2 800 figur, tego 500 poruszających się , wprawiła uczestników w niezwykły zachwyt.

Po posiłku w Dąbrowej k/ Opola, odwiedziliśmy Amfiteatr – Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień zakończyliśmy noclegiem w Schronisku Młodzieżowym.

IV dzień : Po śniadaniu zrobionym we własnym zakresie wyruszyliśmy do:

                   - Piekar Śląskich na Mszę św. W naszej intencji, a potem do bardzo ciekawego Muzeum Sanktuaryjnego. Oprowadził nas ksiądz i interesująco opowiadał o zgromadzonych pamiątkach.

                   - Urzekło nas Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie; powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca. Po własnoręcznym przygotowaniu ciasta do wypieku bułeczek, przystąpiliśmy do oglądania eksponatów zbieranych przez właściciela przez wiele lat. Na koniec wszyscy usiedli w ławkach szkolnych pochodzących z lat naszego dzieciństwa. Poczuliśmy się na nowo jak uczniowie w dawnej naszej szkole.

Na dalszą drogę otrzymaliśmy upieczone już własne bułeczki.

Jeszcze obiad w restauracji „Figaro’’ i powrót do domu.

Piękno zabytków, uroki krajobrazów i wspólnie spędzone dni sprawiły, że wszyscy z wycieczki wrócili bardzo zadowoleni

Galeria zdjęć

MG

 

Po kwiat paproci

Noc Kupały – sobótka – wieczór i noc świętojańska, noc cudów, jedyna noc w roku, kiedy można było, jak głoszą stare bajania, znaleźć kwiat paproci. Kto kwiat taki znalazł – znalazł szczęście, bogactwo i moc tajemną. Przy palonych ogniskach na wzgórzach czy nad wodami nie mogło zabraknąć wróżki czy zielarki przepowiadającej przyszłość. Wraca dziś stary, słowiański zwyczaj, choć w nieco innej formie.

Seniorzy z PZERiI w Wisznicach wprawdzie nie znaleźli kwiatu paproci, ale 23 czerwca 2013r. na zaproszenie seniorów z Oddziału Rejonowego w Parczewie uczestniczyli w imprezie integracyjnej nad jeziorem Białka k. Parczewa. Zespół z Parczewa zaprezentował pieśni związane tematycznie z wiankami. Potem, jak dawniej, przy ognisku ród męski popisywał się swoimi umiejętnościami w rzucie obręczą do celu czy w strzelaniu z łuku do tarczy. Niektóre panie nie ustępowały kroku i sprawdzały celność swojego oka. Konkurs „pączkowy” miał już trzy różnorodne w składzie pary. Nie obyło się bez dopingowania zawodników, zabawnych komentarzy, dowcipnych uwag. Ożywiające atmosferę konkursy sprawnościowe stanowiły część obrzędu zwanego sobótką.

Kobiety z Wisznic przygotowały wianki z polnych kwiatów. Były tak okazałe, że z powodzeniem mogły uchodzić za korony kwiatowe. W repertuarze obrzędów stosowne pieśni ludowe. Do rytualnego tańca zaproszono panie z Parczewa. Przybyła też leśna wróżka, która nie tylko przepowiadała przyszłość, ale obdarowała niektóre osoby miksturą tajemną z lubczykiem. Przyjęta bardzo serdecznie pozostała w kole. Powszechną wesołość wzbudziła też babka – zielarka, której specjalnością były wróżby z korzenia. Po odpędzeniu złych duchów przez wróżkę i zielarkę wszyscy udali się nad jezioro. Kobiety z Wisznic w jednakowych strojach (regionalnych) zdjęły z głów wianki i umieściły w nich zapalone świeczki. Przy dźwiękach pieśni wianki puszczono na wodę. Płynęły lekko, dostojnie migocąc płomykami. Był to wspaniały, malowniczy widok, długo podziwiany przez uczestników spotkania.

Potem wszyscy wrócili na biesiadę, gdzie można było upiec kiełbaski i skonsumować specjały przywiezione z domu. Długo niosły się wspólne śpiewy nad Białką.

Część obrzędową (zawody, wianki) przygotowali i prowadzili seniorzy z Wisznic.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Wisznicach dziękuje Zarządowi Oddziału Rejonowego PZERiI w Parczewie za zaproszenie nad Białkę k. Parczewa.

                                                                                                                           HPK

 

Galeria>>>>>>

Za działalność w dziedzinie kultury

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej po raz czwarty rozdało nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodzeni odebrali dyplomy i nagrody pieniężne z rąk starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Wśród nominowanych do dorocznej nagrody starosty bialskiego znalazł się Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Wisznicach, który otrzymał pamiątkowy dyplom „za działalność kulturalną na terenie powiatu bialskiego jako nominowanemu do dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury”.

Informacja za „Życiem Bialskim” nr 12 (12) 25.06 – 1.07.2013 str. 4

                                                                                                             HPK