Apel do ludzi dobrej woli

APEL

Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach

do ludzi dobrej woli.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wisznicach zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe na organizację Muzeum Regionalnego Gminy Wisznice, które będzie usytuowane w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Rowinach.

Robimy palmy

robimy_palmy_11032008_008 robimy_palmy_11032008_024

 Jak w latach poprzednich seniorki ze Związku  się zebrały, palmy do święcenia przygotowały.
W gałązkach zielonych bibułkowe kwiaty: białe, żółte, czerwone, fiolety i amaranty.
Wielobarwne pierścienie obejmują je całe, zachwycają oko urodą wspaniałą.
 
Palmy prezentują:
na górze od lewej: Janina Paszkowska, Irena Olszewska, Eugenia Kaczejko, Lucyna Petruczynik, Albina Leszcz, Teresa Romanowicz, Józefa Nuszczyk.
na dole od lewej: Bronisława Kopkow, Eugenia Karwacka, Helena Kochan, Maria Zarzeczna.

 

Dzień Kobiet u Seniorów

Spotkanie z okazji „DNIA KOBIET” odbyło się 8 marca 2008 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty. W imprezie wzięło udział: 87 osób oraz dyr. GOKiO  Pani Barbara Klimkowicz i dyr. Gimnazjum Publicznego Bogusław Sczęśniak z małżonką.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Aleksander Szołucha. W imieniu panów złożył wszystkim seniorkom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. Na ręce dyr. Bogusława Sczęśniaka  przekazał list z życzeniami skierowanymi do Pań zatrudnionych w Gimnazjum i uczennic.

Środki Unijne na RCK w Rowinach

Szkoła Podstawowa w Rowinach została zamknięta przed sześcioma laty. W czerwcu 2007 roku, Wójt Gminy w Wisznicach Piotr Dragan przekazał w użytkowanie Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów budynek Szkoły Podstawowej w Rowinach, łącznie z placem, na organizację Regionalnego Centrum Kultury (RCK).

Polski Związek Emerytów Renistów i Inwalidów

Związek powstał 1 kwietnia 1971 r. 12 osobowa grupa seniorów założyła „Zjednoczony Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Powiatowy we Włodawie Koło Terenowe w Wisznicach". Jego przewodniczącym został Stanisław Dragan.

Przez 37 lat (1971-2007 ) funkcję przewodniczącego sprawowało wiele osób. Nazwa Związku i jego stopień organizacyjny oraz podporządkowanie strukturalne ulegało kilku zmianom.