I tym razem wyśpiewali puchar

Zespół seniorów „Aster” z Wisznic od wielu lat uczestniczy w przeglądach i konkursach chórów i zespołów śpiewaczych. Tym razem to był XVI Festiwal Pieśni Patriotycznej, który miał miejsce 13 listopada 2016r w Tucznej powiat Biała Podlaska.

Na festiwal o formule konkursowej chór „Aster” pod kierunkiem Jakuba Iwanejki przygotował, zgodnie z regulaminem, dwa dowolne utwory o treści patriotycznej. Były to:

„Gaude Mater Polonia” z połowy XIII wieku w języku łacińskim; opracowanie na 4 głosy – Jakub Iwanejko

„Do polskiego wojska” – układ wielogłosowy; opracowanie – Jakub Iwanejko

            Konkurencja, jak każdego roku, ogromna, a poziom śpiewających coraz wyższy. Zespoły dbają nie tylko o staranne wykonanie utworów, wyraz artystyczny występu, ale przywiązują coraz większą wagę do prezencji zespołu na scenie. W kategorii dorośli wystąpiły chóry ( głównie męskie) i zespoły (mieszane i żeńskie). Chociaż na scenie coraz częściej goszczą młodzi ludzie przygotowani do występów przez profesjonalnych muzyków, z przyjemnością stwierdzamy, że chór „Aster” z Wisznic, w którym śpiewają seniorzy, został zauważony, a jego występ nagrodzony przez jury festiwalu. To już piaty raz „Aster” wywiózł z Tucznej puchar i pamiątkowe dyplomy.

            Członkowie chóru „Aster” serdecznie dziękują dyr. GOKiO pani Elżbiecie Sokołowskiej za zapewnienie dojazdu na w.w. festiwal.

HPK