Najstarsze szkoły w gminie

Pierwsze szkoły elementarne w gminie Wisznice utworzono w Wisznicach, Dubicy, Rowinach.