Poszukujemy właściciela owczarka niemieckiego

Więcej informacji w UG Wisznice nr tel. 83 378 21 02.

II wydanie książki pt. "Gmina Wisznice w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944"

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż dostępne jest II wydanie książki pt. "Gmina Wisznice w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944" autorstwa dr Tadeusza Doroszuka. W nowym wydaniu poprawiono informacje i uzupełniono opisane historie.

Dzień Patronki Muzyki Kościelnej- Świętej Cecylii

Dzień Patronki Muzyki Kościelnej- Świętej Cecylii

Urząd Gminy Wisznice w imieniu organizatora wydarzenia - chóru "W Dubicy" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na wspólne świętowanie Dnia Patronki Muzyki Kościelnej- Św. Cecylii. Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2019 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach.

Magiczne święta ze Zbliżeniowym Kinem Visa

Filmowy zaprzęg Świętego Mikołaja rusza w Polskę! Odwiedzi ponad 35 miejscowości, w których na co dzień nie ma kina, w tym Gminę Wisznice. W świątecznym repertuarze Zbliżeniowego Kina Visa znajdzie się komedia romantyczna „Last Christmas” inspirowana słynnym przebojem George’a Michaela. Ponadto na ekranie najnowsza polska produkcja „Jak poślubić milionera” oraz - między innymi - „1800 gramów”, „Młody renifer Alex” i „Basia 3”.

INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy Wisznice informuje, że istnieje grupa terapeutyczna dla kobiet żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Zajęcia z Panią psycholog odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty - II piętro o godzinie 17:00 w co drugą środę.

Ankieta dla mieszkańców gmin Doliny Zielawy - WAŻNE!

Urząd Gminy Wisznice prosi mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety, której ideą jest partycypacja społeczna mieszkańców w procesie opracowania ponadlokalnej strategii rozwoju. Ankieta jest ważnym elementem służącym określeniu warunków życia na obszarze Doliny Zielawy oraz celów strategii – z punktu widzenia mieszkańców gmin.

XIII sesja Rady Gminy Wisznice

XIII sesja Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 25 listopada o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wisznice. Poniżej przedstawiamy porządek obrad sesji.

OPASKI DO TELEOPIEKI DLA MIESZKAŃCÓW!

W ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” zostały zakupione opaski do teleopieki dla mieszkańców powiatu bialskiego i m. Biała Podlaska. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, samotne (lub samotnie zamieszkujące) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich w przypadku zagrożenia życia.

Nowa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w powiecie!

Nowa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w powiecie!

Gmina w Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Wypożyczalni w Białej Podlaskiej oraz Filii w Gminie Wisznice.